กำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางอัสน๊ะ คำเจริญ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานคณะทำงานกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย พร้อมด้วยนางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวผกามาศ ปานแก้ว พนักงานราชการ  และคณะทำงานตามคำสั่งร่วมกับเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอมายอ ประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ โรงเรียนธรรมพิทยาคาร และโรงเรียนบ้านเจาะบาแน