สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายสุพรรณ  หารธุจิต  ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.ระยอง เขต 1 ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา