สพป.พัทลุง เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เพื่อพิจารณาการกำหนดเกณฑ์การจัดสรรวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ครั้งทึ่ 1 (1 เม.ย.2564) ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1