สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 07.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ณ สภ.เมืองหนองคาย โดยมีนายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี สืบเนื่องในโอกาสการจัดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2564” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2564 บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย