สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะอำนวยการการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ประชุมคณะอำนวยการการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มจังหวัดที่ 6 ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า’90 สพป.อ่างทอง โดย นายอนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร เป็นประธานการประชุม