สพม.กำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคลองลานวิทยา เนื่องจากประสบวาตภัย

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมาย นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นางจุฬาลักษณ์ ศรเลี่ยมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางทรงศิริ อุนพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนคลองลานวิทยา เนื่องจากประสบวาตภัย เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้อาคารเรียน และรั้วโรงเรียน ได้รับความเสียหาย โดยมี นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา ให้การต้อนรับ

ภาพ – ข่าว นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ