ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ลงนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. ดร.หฤทัย บุญประดับ รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 ในการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะครู สภานักเรียน ให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

ภาพ – ข่าว นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ