ผอ.สพม.กำแพงเพชร เปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ค่ายที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยมี นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะครู คณะวิทยากร นักเรียน ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม

ภาพ – ข่าว นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ