ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ครั้งที่ 2 โดยมีนายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยาเขต 1 เป็นประธานกรรมการร่วมกับนายชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านบริหารงานบุคคล อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและนายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสันป่าตอง ก่อนเข้าที่ประชุมเดินชมนิทรรศการของโรงเรียนจำนวน 19 โรงเรียน
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ