สพม.37 จัดประชุมเพื่อพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37  กล่าวให้โอวาทและข้อคิดสำหรับการประพฤติปฏิบัติตนสำหรับครูผู้ช่วย ในการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 26 ราย  ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม1 สพม. 37