สพม.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นายธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ดร.ไพรินทร์ เหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ (วันที่ 1 เมษายน 2564) ณ ห้องประชุมเพชรรพี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ภาพ : นางสาวภรณ์เทพ แก้วเนตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ข่าว : นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ