พิธีเปิดงาน “เปิดโลกวิชาการสู่โลกอาชีพ” ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนคณฑีพิทยาคม

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมาย นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เปิดโลกวิชาการสู่โลกอาชีพ” ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนคณฑีพิทยาคม ภายในมีกิจกรรม 1) การจัดแสดงนิทรรศการผลงานครูและนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียรู้ 2) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ 3) การจัดร้านค้านักเรียนในกิจกรรม “ถนนคนเดินสู่โลกอาชีพ” โดยมี นายวิรัช วันบรรเจิด ผู้อำนวยการโรงเรียนคณฑีพิทยาคม คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ภาพ – ข่าว นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ