ผอ.สพป.ชัยนาท ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 >>> ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เข้าตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดสมอ (วุฒาประชานุเคราะห์) อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เพื่อติดตามคุณภาพด้านผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ. โดยมี นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับพร้อมรายงานข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนให้มากที่สุด จุดเน้นคือการอ่านคล่อง เขียนคล่องของผู้เรียน การสร้างบรรยากาศและลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน ในการนี้ ได้ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป