“สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประชุมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ”

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ “สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประชุมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ” โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยาย และมอบนโยบายข้อราชการแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต ๔ ซึ่งมี ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน / รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๔๖ โรงเรียน