ประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียน MOE CUP ครั้งที่ 2

วันที่ 25 ธันวาคม 2561  เวลา 10.00 น. นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ นายสมศักดิ์  นิตย์คำพร รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วย นางนันทา  คำทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ MOE CUP” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์  สพป.สงขลา เขต 3 โดยมี พลเอก สุทัศน์  กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจากหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ในเขต จชต.ได้แก่ ผอ.สพก.จชต. /  ผอ.สพป.  /  จนท.ผู้รับผิดชอบฯ ของ สพป. เขต 1  ใน จชต. รวม  24 คน