สพม.20 เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อปรับปรุงบ้านพัก

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 พร้อมด้วย นายศักดา จำปาหอม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ได้ออกเยี่ยมบ้านนางสาวอาทิตยา ภารบูรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี เพื่อหารือกับผู้บริหาร ครู ร่วมกับนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี เพื่อดูแลบ้านพักและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน