รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้

นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.นธ เป็นประธานเปิดพิธีโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นางสาวจิระนันท์ ชาญพลรบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวญาณสิริ ทองบุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมติดตามเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนักเรียนและครู ณ ศูนย์สอนเสริมความรู้ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้น วิทยากรมีความพร้อม มีสื่อสอนเสริมความรู้ จำนวน 1 โรงเรียน ประกอบด้วยรร.มัธยมสุไหงปาดี โดยมี รร.ธัญธารวิทยา ร่วมกิจกรรมด้วย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564  ภาพ – ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์