สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบโล่และเกียรติบัตรรางวัล IQA Award ระดับ สพฐ.

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่และเกียรติบัตรรางวัล IQA Award ระดับ สพฐ. รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี รางวัลดีเด่น โรงเรียนบ้านนาขุมคัน และโรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก