สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับมอบโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับมอบโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนและทุนฯวันที่ 12 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นตัวแทนรับมอบโต๊ะเก้าอี้จำนวน 180 ชุดพร้อมอุปกรณ์การเรียน 200 ชุด มอบทุนจำนวน 30 คน คนละ1,000 บาท ให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสพปเชียงใหม่ เขต 4 จำนวน 6 โรงเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จำนวน 4 โรงเรียน จากนายศุภศิษฐ์ จงชีวีวัฒน์ Mew Suppasit Thailand และแฟนคลับ ณ ห้องประชุมสันป่าตอง
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ