ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และความเข้าใจภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2564

วัน ศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และความเข้าใจภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2564 มีการมอบนโยบายในการดำเนินการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการดำเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. พร้อมการบรรยาย การจัดการอำนวยการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดย นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ.สำนักอำนวยการ สพฐ. บรรยายระบบการบริหารงานบุคคล โดย นายอนันต์ พันนึก ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และรายงานความก้าวหน้าในการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหม่ 20 เขต ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร