ผอ.สพป.ชัยนาท เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองเต่าดำ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. >>> ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะ  เข้าตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดหนองเต่าดำ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท เพื่อติดตามคุณภาพด้านผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ.และตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน เพื่อติดตามตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการอาหารกลางวันของนักเรียน โดยมี นายศักดิ์ชัย ชื่นพยอม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับพร้อมรายงานข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน จุดเน้นคือการอ่านคล่อง เขียนคล่องของผู้เรียน และลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน ในการนี้ ได้ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป