ผอ.สพป.ชัยนาท เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองพังนาค อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

เมื่อเวลา 11.00 น. วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 >>> ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดหนองพังนาค อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท เพื่อติดตามคุณภาพด้านผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ.และตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยมี นายสมปอง คำสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนให้มากที่สุด จุดเน้นคือการอ่านคล่อง เขียนคล่องของผู้เรียน และลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน ในการนี้ได้ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป