สพป.ลำปางเขต 1 เยี่ยมสนามสอบฯ การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 – 14  มีนาคม 2564 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และ คณะทำงานดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ 4 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่เมาะ และ อำเภองาว จังหวัดลำปาง การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการจัดสอบฯ