สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดแข่งกีฬาตาลโตนดเกมส์

ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์   นายอำเภอวัดโบสถ์ ประธานการแข่งขนกีฬานักเรียนอำเภอวัดโบสถ์ “ตาลโตนดเกมส์” ประจำปี 2561 เป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ทุกโรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.3  สพม.39 และโรงเรียนเอกชน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้