ประชุมคณะกรรมการติดตาม พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวรัชนี  พรหมมา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.สงขลา เขต 3 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร  ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3 โดยมีผู้เข้าประชุมเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ DLIT ของเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต 3 จำนวน 28 คน