สพป.ขอนแก่น เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบ O-NET

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 มอบหมายให้ นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ ดร.อุดมพร กันทะใจ นางสาวดวงใจ ถวิลไพร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบ O-NET เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินการสอบ O-NET สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรค ในการสอบ พร้อมกับให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณะครู ที่เป็นกรรมการดำเนินการสอบทุกท่าน ขอให้การดำเนินการสอบในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี