ผอ.สพม.แพร่ เปิดบ้านวิชาการ “ม่อนแก้วปริทัศน์” ครั้งที่ 13

ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการม่อนแก้วปริทัศน์ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2563 “ม่อนแก้ว Open House Season 4” และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการของคณะครูและนักเรียน โดยมีนายกัมพล ภิมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและนำพาเยี่ยมชมนิทรรศการ  ณ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่