ผอ.สพม.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดแพร่

ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดแพร่ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐจังหวัดแพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ สวนอาหารบ้านแสงจันทร์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่