สพป.ชัยนาท ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชันาท นายประยูร เขียวอินทร์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี นายบัณฑิต  ออกแมน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท นายอนิรุทน์ เหมะธุลิน ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท นายแทน โมราราย ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหว่างสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ณ ห้องห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 4 อาคารพณิชยการ  วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท