สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับชม รายการพุธเช้าฯครั้งที่ 49/2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”พร้อมด้วย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  ผู้อำนวยการกลุ่ม และเวลา 08.00 – 09.00 น.รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 49/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ต่อจากนั้นเป็นการประชุม เพื่อสรุปประเด็นพุธเช้า ข่าวสพฐ.และหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมหางดง

ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ