อ่างทอง ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ – ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ผ่านระบบ Conference

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น. นายมงคล  รุ่งสว่าง  ผอ.สพป.อ่างทอง  มอบหมายให้ นางเฉลียว  เอี่ยมสกุล  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธาน พร้อมด้วย นางมานพ  มณีโชติ  ผอ.กลุ่มอำนวยการ ,นางสมคิด  ชีระภากร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับ – ส่งหนังสือราชการ  ร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ – ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ระหว่าง สพฐ. และ สพท.ผ่านระบบ Conference   จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.(DOC)  โดยมี นายสนิท  แย้มเกสร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้การดำเนินงานสารบรรณด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)  เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งในส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง