รอง ผอ.สพป.นฐ.1 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา 1 ปี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม ๒๕๖๔ นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ โดยมี นายมิน ประจวบวัน ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม  ดร.อนุนาถ  ชื่นจิตร์  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1  รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 1 ปี   จากคณะกรรมการฯ ได้แก่ นายชาญกฤต  น้ำใจดี ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต1   ประธานกรรมการ ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ ผู้อำนวยการ สพป.กาญนบุรี เขต 1 กรรมการ และ นายทศพร  ถือพุดชา  ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1  กรรมการและเลขานุการ โดยมี ประธานเครือข่ายกลุ่มทุกกลุ่ม   ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์  และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประเมิน ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที  ชั้น ๓ สพป.นครปฐม เขต 1   ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณโรงเรียนวัดเล่าเต่า  โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนวัดหนองศาลา โรงเรียนวัดม่วงตารศ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ร่วมให้ความร่วมมือ  จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน และจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการประเมินในครั้งนี้  

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1