นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ

นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561