สพป.ชัยนาท รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จาก นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางทัศณี แก้วทอง พร้อมด้วยนายกมล เสาวภาคสุข รอง ผอ.สพป.ชัยนาท และ บุคลากร สพป.ชัยนาท รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จาก นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จำนวน 9,370 ขวด พร้อมจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท โดยมอบให้ศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ทั้ง 13 ศูนย์ฯ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท