สพป.น่าน เขต 2 การประชุมคณะนิเทศติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปี 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์  ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะนิเทศติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปี 2561 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2