การประชุมกระทรวงศึกษาธิการสัญจร

วันที่ 20 มีนาคม 2564 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เข้าร่วมการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยน และสะท้อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในหน่วยงาน องค์กรและเครือข่ายการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่