สพม.นราธิวาส ร่วมรับเสด็จฯ

22 มีนาคม 2564  นายสุรศักดิ์  เกลี้ยงสะอาด  รอง.ผอ.สพม.นธ พร้อมด้วย  นางจารุณี สาเฮะอามะ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  นายโมฮำหมัดสตาร์ ราซัค  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ได้รับมอบหมายจากนายสุธี  บุญญะถิติ ผอ.สพม.นธ  ให้ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ภาพ – เครือข่ายประชาสัมพันธ์  / พินีภรณ์ – ข่าว

รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา