ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่  25  ธันวาคม  2561  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และคณะเยี่ยมให้กำลังใจ  นักเรียนในสังกัดที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัย  จำนวน  2  ราย  ประกอบด้วย  ด.ช.พลวัฒน์  อุนานนท์ ชั้น ป.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านโชกใต้  อ.ลำดวน  จ.สุรินทร์  และ  ด.ช.สหพลดนัย  มุมทอง  นักเรียนชั้น ป.3  โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์  อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์  ทั้งนี้ได้มอบเงินจากโครงการจัดหาทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน  รายละ 5,000  บาท  พร้อมสิ่งของเครื่องใช้  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง  2  แห่ง  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก