“ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง การปฏิบัติงานของ รอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.นฐ.1 ”

23 มีนาคม 2564 นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจันหอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 https://photos.app.goo.gl/EvwCGgizTYGDYLt3A