สพป.นครราชสีมา เขต 4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่  27  ธันวาคม  2561  นายปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมลำตะคอง  สพป.นครราชสีมา เขต 4