สพป.สงขลา เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานระดับศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2561

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานระดับศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา(ISLAMIC NATIONAL EDUCATIONAL TEST : I-NET) ปีการศึกษา 2561ครั้งที่ 1/2561  ณ   ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3