สพป_ประจวบคีรีขันธ์_ เขต_ 1 ต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและคณะ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นำโดย ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมต้อนรับ นางเบ็ญจางค์ ถิ่นธานี ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายสกนธ์ ชุมทัพ นางสาวอัจฉรา สากระจาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ นางสาวนิตยา แก้วศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในโอกาสการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายตาม่องล่าย) พร้อมร่วมประชุมปรึกษา หารือ แนวทางการพัฒนา ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนตาม่องล่าย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนชาวประมงในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในค่ายลูกเสือให้เป็นฐานศึกษาเรียนรู้ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางกันยมาส ชูจีน รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายมนตรี จันทร์เล็ก ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ นายนิรุจ ยังเจริญ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสรวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพงศธร พร้อมขุนทด หัวหน้าวนอุทยาตาม่องล่าย และ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมการลูกเสือภายในค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ค่ายลูกเสือตาม่องล่าย) และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานตาม่องล่ายให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมหว้ากอ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กล่าวว่า การพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ภายในค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายตาม่องล่าย) เป็นสถานที่หนึ่งที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้ความสำคัญ เพราะเป็นสถานที่ที่มีความสวยงาม  สภาพโดยรวมเหมาะกับการดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต้องการพัฒนาเยาวชนทั้งหญิงและชาย ให้เป็นพลเมืองดี มีวินัย การฝึกปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เด็กหรือเยาวชนมีความสามารถช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น การพัฒนาค่ายลูกเสือ หรือการดูแลสถานที่ต้องเหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรมลูกเสือซึ่งต้องมุ่งเน้นความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน และพัฒนาหลักสูตรให้เด็กได้มีสถานที่ในการฝึกปฏิบัติ หรือการทำกิจกรรมให้เป็นไปตามแนววัตถุประสงค์หลักในการทำพัฒนาค่ายลูกเสือคือเป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ในการฝึกพัฒนาเด็กเยาวชนคนไทย โดยค่ายลูกเสือตาม่องล่าย แห่งนี้ อยู่มาพร้อมกับวิถีชุมชนชาวประมงตาม่องล่ายมาโดยตลอด มีชาวบ้านในละแวกนี้ต่างช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาค่ายแห่งนี้ เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนและความสมดุลย์ของธรรมชาติที่สนับสนุนให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ของเด็กและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกันกับวิถีชาวประมงซึ่งเป็นอาชีพของประชาชนในละแวกชุมชนเขาตาม่องล่าย  โดยการพัฒนาสถานที่ค่ายตาม่องล่ายเพื่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวตามนโยบายภาครัฐ นั้น สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้การสนับสนุนแผนการปฏิบัติงานการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมลูกเสือและวิถีชาวบ้านในชุมชนตาม่องล่าย  โดยเฉพาะความปลอดภัยให้กับเด็กและผู้ที่เข้ามาใช้บริการสถานที่ภายในค่ายลูกเสือแห่งนี้

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่