ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์

วันที่  ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ โดยมีนางสาวกัญญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ กล่าวรายงาน ในการอบรมครั้งนี้มีลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน และโรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมพิธีเปิดประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะข้าราชการครู คณะทีมวิทยากรลูกเสือ และนักเรียน