ผอ.สพป.หนองคายเขต 1 เปิดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญ – เนตรนารี ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญ – เนตรนารี ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12  อำเภอโพธิ์ตาก   ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านศูนย์กลาง  อำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย  โดยมีนายมติชน  มูลสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด คณะคุณครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมเป็นเกียรติ  กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญ – เนตรนารี ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12  อำเภอโพธิ์ตาก ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี ครบตามการของหลักสูตร ทั้งให้เกิดวินัยเกิดความรัก – สามัคคีในหมู่คณะและบุคคลทั่วไป สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยลูกเสือสามัญ – เนตรนารี ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12   จำนวน 8  โรงเรียน รวมทั้งสิ้น  295  คน