ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ และลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่  ๒๖ มีนาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ และลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดลำมหาชัย โดยมีนายธรรมรัตน์ สุขขะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดลำมหาชัย ผู้อำนวยการฝึก กล่าวรายงาน ในการอบรมครั้งนี้มีลูกเสือ เนตรนารี สามัญ จากโรงเรียนวัดลำมหาชัย โรงเรียนบ้านม่วงโพรง โรงเรียนบ้านหนองแสง และโรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๗ คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน ๒๒ คน เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมพิธีเปิดประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะข้าราชการครู ผู้นำชุมชน คณะทีมวิทยากรลูกเสือ และนักเรียน