การประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต”

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจส่งคลิปเข้าประกวดสามารถติดตามรายละเอียดได้ตามเอกสารดังแนบ