พิจารณา คัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13

26 มีนาคม 2564  นายสุธี  บุญญะถิติ ผอ.สพม.นธ เข้าพบปะ ให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากนั้น ว่าที่ ร.ต.บุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน รองผอ.สพม.นธ. ได้เป็นประธานสำหรับการคัดเลือกทุน ในครั้งนี้มีนักเรียนส่งผลงานเข้าคัดเลือกทั้งสิ้น 21 คน ณ ห้องประชุมบำรุง สพม.นธ
     สำหรับทุน ม.ท.ศ. เกิดขึ้นได้เนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงมีพระราชดำริ ให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี 2552 ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สุงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทย  ที่มีความประพฤติดี  มีความสามารถในการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  โดยยึดเกณฑ์  3  หลักเกณฑ์  ได้แก่  ยึดเกณฑ์เรียนดี  ยึดเกณฑ์ความประพฤติดี  ยึดเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภพ ภาพ – ข่าว พินีภรณ์