สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายประกอบกิตต์ ปัสสวาท รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เริ่มจากเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชัน ช่วง Monday Talk ประธานพูดคุย พบปะ แจ้งข่าวสาร แก่บุคลากร ท้ายสุดเป็นการทำท่าแสดงสัญญาลักษณ์เขตสุจริต ภาพอังสุมารี พรศรี/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ