สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยนาท ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดย นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม