สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามการสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 30 มีนาคม  พ.ศ.2564  เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมีนางสาวพนมพร  เพ็ชร์โปรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 309 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค – 19  แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด